Türk tarihi

Emirdağ Ekizceliler Wiki sitesinden
Admin (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 17:22, 26 Mart 2017 tarihli sürüm (Yeni sayfa: "{{Düzenle|Şubat 2012‎}} {{taraflı|Eylül 2011‎}} {{Türk tarihi}} [[Selçuk Bey'e ait olduğu d...")

(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara

Şablon:Düzenle Şablon:Taraflı

Türk tarihi</div>
200px

</div>

</div>

</div>

</div>

Şablon:Dçubuğu

Dosya:Male royal figure, 12-13th century, from Iran.jpg
Selçuk Bey'e ait olduğu düşünülen ve İran'da bulunan bir heykelin kafası. New York Sanat müzesinde sergilenmektedir.
Dosya:Hiung-nu kemer bağı.jpg
Hiung nu'lardan kalan altın bir kemer bağı (M.Ö.300)

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.

Türkler'in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun (Hiung-nu'lar veya Şiongnu'lar) hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır.<ref>Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara, 1996, ISBN 975-7852-18-X, s.1.</ref><ref name="LarousseTürkler">Büyük Larousse, Türkler maddesi, İnterpress</ref>. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik'ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).

Türk tarihinin başlangıcı

Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi-çobancılığa geçmesi ile başlar.<ref>Jared Diamond Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜBİTAK Yayınları, ISBN 975-403-271-81997</ref>. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000'lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir.<ref name="ref708">Mirfatih Zekiyev, Türklerin ve Tatarların Kökeni, s. 143-178, Selenge Yayınları, Ağustos 2007</ref> Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan Anav kültürü ortaya çıkmıştır.

Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam ettiğini savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.<ref name="LarousseTürkler"/> Bilinen ilk Türk devleti İskitler'dir (Sakalar).<ref name="ref708" /><ref>Tarhan, M. Taner - "Ön Asya Dünyası'nda İlk Türkler Kimmerler ve İskitler" Türkler Ansiklopedisi, C. I, Ankara 2002, s. 597</ref><ref>Kazi Laypanov/ İsmail Miziyev Türk Halklarının kökeni Selenge yaınları 2008 syf 77-101</ref><ref>GÜLER, Ali 2001 Türklük Bilgisi, Tamga Yayıncılık, ANKARA 34</ref><ref>MEMİŞ, Ekrem1987 İskitler’ in Tarihi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, KONYA syf 79-80</ref>

Milattan Önce 3. yüzyıl

Çu Devleti MÖ 1200

 • MÖ 312: Büyük Hun Devleti'nin (Hiung-nu) kuruluşu ve Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
 • MÖ 240: Bozkır halklarına karşı Çin'in duvar inşası: Çin Seddi
 • MÖ 209: Hiung nu lideri Teoman'ın ölümü ve Mete'nin Hiung-nu'ların (Hunların) lideri olması
 • MÖ 201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi

MÖ 201: Pe-Teng Kuşatması

Şablon:Clear

MÖ 2. yüzyıl

 • MÖ 187: Çin'in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi
 • MÖ 177-MÖ 165: Yue-çilerin Hiung nu'lar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen Krallığını ortadan kaldırmaları
 • MÖ 177-MÖ 165: Hiung nu'ların Çin'e akınları
 • MÖ 138-MÖ 126: Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
 • MÖ 2. yüzyılda: Asya Hun Devleti(Büyük Hun Devleti) yıkıldı

Şablon:Clear

MÖ 1. yüzyıl

Şablon:Clear

1. yüzyıl

Şablon:Clear

2. yüzyıl

Şablon:Clear

3. yüzyıl

Şablon:Clear

4. yüzyıl

Şablon:Clear

5. yüzyıl

Şablon:Clear

Orta Çağ/Türkler

6`ncı yüzyıl

 • 531-578: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
 • 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
 • 552: Tu-kiu'lerin (Türküt'ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.
 • 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
 • 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

Şablon:Clear

7. yüzyıl

Orta Asya

Doğu Avrupa

Şablon:Clear

Bulgarların bölünmesi:

Şablon:Clear

8. yüzyıl

Orta Asya

Doğu Avrupa

 • 713-737 Hazar-Arap Savaşı, Hazarların Kafkasya'yı kaybı
 • 716: Tuna Bulgar Hanlığı'nın Bizans İmparatorluğu ile ilk yazılı anlaşması ve vergi almaya başlaması
 • 717-718: Arapların İstanbul Kuşatması'na karşı Bulgarların Bizans'a yardımı
 • 740: Hazarların Yahudiliği resmi din olarak kabulü
 • 745-775: Bulgar-Bizans mücadelesi
 • 764: Hazarların Abbasiler'i yenerek Kafkasya ve İran'ın batısını istilası
 • 780: İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu
 • 792: Markeli Muharebesi sonrası Bizans'ın Bulgarlara tekrar vergi vermeye başlaması
 • 796: Macar ovasına sıkışmış Avar Kağanlığı'nın Franklar tarafından işgali

Şablon:Clear

9. yüzyıl

Orta Asya

Doğu Avrupa

Ön Asya ve Afrika

 • 833-842: Halife Mutasım döneminde Türk kölemen askerlerin Abbasi sarayında etkilerinin artması
 • 836: Abbasilerin başkentinin Bağdat'tan Türk kölemen garnizonunun bulunduğu Samerra'ya taşınması
 • 868: Tolunoğulları'nın Abbasi halifesine bağlı kalarak Mısır, Suriye, Filistin ve Irak'ın kuzeyine egemenlikleri

Şablon:Clear

10. yüzyıl

Orta Asya

Doğu Avrupa

Ön Asya ve Afrika

Şablon:Clear

11. yüzyıl

Orta Asya

Doğu Avrupa

Ön Asya

Güney Asya

Şablon:Clear

12. yüzyıl

Ön Asya

İran ve Orta Asya

Güney Asya

Doğu Avrupa

Şablon:Clear

Dosya:Türk Tarihi 1200.jpg
Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasından önce son durum

13. yüzyıl

Dosya:Mongol Empire map.gif
13'ncü yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun yayılması

Ön Asya ve Ortadoğu

Orta Asya

Güney Asya

Doğu Avrupa

Şablon:Clear

.

14. yüzyıl

Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşmiş oluyor.

Şablon:Clear

15. yüzyıl

Ön Asya

Orta Asya

Güney Asya

Doğu Avrupa

Şablon:Clear

Yeni Çağ

16. yüzyıl

Doğu Avrupa

Orta Asya

Ön Asya

Güney Asya

Afrika

 • 1516: Cezayir'de Osmanlı idaresinin kuruluşu
 • 1516-1517: Osmanlıların Kölemen Devleti'ni yıkması, Mısır'da Osmanlı egemenliği
 • 1551: Libya'da Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1557: Osmanlıların Habeş Eyaleti'ni kurması
 • 1574: Tunus'ta Osmanlı egemenliğinin başlangıcı
 • 1577: Osmanlı egemenliğinin Fizan'a yayılması
 • 1576-1580: Fas'ta Osmanlı nüfuzu

17. yüzyıl

Doğu Avrupa

Ön Asya

Orta Asya

Güney Asya

Afrika

Şablon:Clear

18. yüzyıl

Doğu Avrupa

Ön Asya

Orta Asya

Güney Asya

Afrika

Şablon:Clear

19. yüzyıl

Doğu Avrupa

 • 1829: Yunanistan'ın bağımsız olması
 • 1878: Berlin Antlaşması, Sırbistan, Karadağ, Romanya'nın bağımsızlıklarını, Bulgaristan'ın özerkliğini kazanması
 • 1881: Yunanistan'ın Tesalya'yı ilhakı
 • 1885: Bulgaristan'ın Şarkî Rumeli'yi ilhakı

Ön Asya

Orta Asya

Güney Asya

Afrika

 • 1801-1815: ABD'nin Garp ocakları ile mücadelesi
 • 1822: Sudan'ın Osmanlı idaresine girmesi
 • 1830-1842: Fransa'nın Cezayir'i işgali
 • 1831-1840: Osmanlı-Mısır mücadelesi, Mısır'ın özerklik kazanması
 • 1869: Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1881':Fransa'nın Cezayir'i işgali
 • 1882: İngiltere'nin Mısır'ı işgali
 • 1885: İtalya'nın Habeş Eyaleti'ni işgali
 • 1885: Sudan'daki Türk yönetiminin sonu
 • 1888: İngiltere'nin Somali'yi işgali, Afrika Boynuzu'nda Türk varlığının sonu

20. yüzyıl

Dosya:Türk Tarihi 1950.jpg
Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.

Şablon:Clear

21. yüzyıl

 • 2005: Kırgızistan'da Lale devrimi.
 • 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya'da ortak pazar kurulması teklifi.
 • 2005: Özbekistan'da Andican olayları
 • 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
 • 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
 • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.

Şablon:Clear

Kitaplar

Dosya:Sueleymanname nahcevan.jpg
Kanuni Sultan Süleyman'ın Nahçivan'a yürüyüşünü gösteren bir minyatur.

Türkçe kitaplar

 • Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca Türkler Ansiklopedisi, Adana, 2002.
 • İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ankara, 1983.
 • Zeki. Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.
 • Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1980.
 • Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1962.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, İstanbul, 1978.
 • Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1981.
 • Çeçen Anıl, Tarihte Türk Devletleri, İstanbul, 1986.
 • O. Esad Arseven, Türk Sanat Tarihi, İstanbul, 1955.
 • Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul, 1977.
 • Erol Güngör, Tarihte Türkler, İstanbul, 1989.
 • Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul, 1976.
 • A. Nimet Kurat, Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972.
 • Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, İstanbul, 1986.
 • Hüseyin Namık Orkun, Türk Tarihi, Ankara, 1946.
 • Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefrukesi Tarihi, İstanbul, 1978.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara, 1971.
 • Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Ankara, 1946.
 • İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul, 1972.
 • İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi, Ankara, 1956.
 • M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara, 1954.
 • Çağatay Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri, İstanbul, 1977.
 • Faruk Sümer, Karakoyunlular, Ankara, 1984.
 • A.N. Kurat, Peçenek Tarihi, İstanbul, 1937.
 • B. Yenilmez, Yenilmez, Rize, 2002.

Yabancı kitaplar

 • R. Grousset, L'Empire des steppes, Paris, 1960 (Türkçe çevirisi: Reşat Uzmen-Bozkır İmparatorluğu, 1996.)
 • DE. Guignes, Histoire generale des Huns des Turcs et des Mongols, Paris, 1756.
 • Jean-Paul Roux, Historie des Turcs, 1984.
 • Jean-Paul Roux, Timur, 1994.
 • Fayard Paris, Historie des Turcs, 1984.
 • D.Sinor, Aspects of Altaic Civilization, 1963.
 • M. Barthold, Turkestan down to the Mongol Invansıon, Londra, 1968.
 • E. Berl, Historie de l'Europe d'Attila a Tamerlan, Paris, 1946.
 • M.A. Czaplıcka, The Turks of Central Asia in History and at the Present Day, Oxford, 1918.
 • W. Eberhard, Kultur und Siedlung der Randvölker China, 1942.
 • L. Hambis, La Haute-Asie, Paris, 1953.
 • Hammer-Purgstall, Von, Historie de l'Empire ottoman depuis son origine jusqu!a nos jours, Paris, 1835.
 • H.H. Howorth, History of the Mongols, Londra, 1876.
 • Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi - Pasifikten Akdenize 2000 Yıl, 2004

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Şablon:Kaynakçaen:Turkic peoples#History